INGENU

Ingenu یکی دیگر از ارائه دهنده راه حل های ماشین آلات به دستگاه IoT است، اما آن را نیز به عنوان یک شرکت فناوری اطلاعات دو برابر است. قدم اساسی در اینترنت چیزها شامل یک پروژه است که Ingenu برای Shell اداره می کند. شرکت نفت و گاز پروژه ای را در دلتای نیجر تحت عنوان "میدان نفتی دیجیتال" در حال توسعه و Ingenu در حال نظارت از طریق نصب سنسورها در این محل نصب کرد. شل قادر به نظارت بر چاه افتاده از راه دور بود و اطلاعاتی را که برای نگهداری سایت مورد استفاده قرار گرفت جمع آوری کرد. Ingenu همچنین دارای شبکه چندگانه فاز تصادفی با استفاده از آن برای راهکارهای IoT برای کاربران نهایی به کمک مایکروسافت Azure IoT می باشد. مشارکتی که در فوریه 2017 رخ داده است، به این معنی است که مشتریان IoT مایکروسافت از مزایای قابلیت مدیریت دستگاه Ingenu بهره خواهند برد.