ARM

پس از آنکه شرکت نیمه هادی Softbank متعلق به سال 2018 دو سال در این فضا خریداری کرد، محصولات و خدمات جدیدی را به بازار عرضه کرد و به همکاری خود با بزرگترین رقیبش تبدیل شد، باز هم به آنچه که سالها برای کسب و کار توسعه و مدیریت اینترنت اش نیاز دارد، بزرگ سال است. شرکت مستقر در بریتانیا، Pelion، اتصال پایدار به IoT، پلت فرم مدیریت دستگاه و داده را راه اندازی کرد که توانایی های شرکت Arm از فن آوری Stream و Data Treasure را در این سال ترکیب می کند. این شرکت همچنین اعلام کرد که مجموعه سوپروایزر Data Grooms Data، و همچنین گسترش سیستم عامل Mbed IoT و معماری امنیت پلت فرم برای IoT را اعلام کرد. در نهایت، شرکت با مشارکت جدیدی با اینتل به منظور ساده کردن دستگاه IoT امن در هنگام راه اندازی جعل کرد.

تصویر شرکت arm